Chi tiết sản phẩm
Bàn phím + chuột HP kết nối USB 2.0 chất lượng cao.

Hãng sản xuất HP Bàn phím: Model KU-1156 chuẩn kết nối USB 2.0
  Chuột Quang HP USB 2.0 

Bàn phím Hp mới KU-1156 chuột P/N 697738-001 usb 2.0 chất lượng cao
Bàn phím Hp mới KU-1156 chuột P/N 697738-001 usb 2.0 chất lượng cao

Sản phẩm cùng loại
Máy tính đồng bộ