Bộ nhớ RAM máy đồng bộ nhập khẩu chính hãng

Tất cả linh kiện máy tính đều là hàng thao ra từ máy đồng bộ nhập khẩu chính hãng của các thương hiệu nổi tiếng như Dell, Lenovo, HP.... Các sản phẩm bộ nhớ RAM chúng tôi bán ra đều được BH từ 12 đèn 24 tháng và 1 đổi 1, đã được test rất kĩ bằng phần mềm, đảm bảo về chất lượng, tuyệt đối ko làm hàng ngoài, hàng đã qua sửa chữa, hàng kém chất lượng.

Bộ nhớ RAM máy tính có 4 đặc trưng sau:

  • Dung lượng bộ nhớ: Tổng số byte của bộ nhớ ram máy tính ( nếu tính theo byte ) hoặc là tổng số bit trong bộ nhớ nếu tính theo bit.
  • Tổ chức bộ nhớ: Số ô nhớ và số bit cho mỗi ô nhớ
  • Thời gian thâm nhập: Thời gian từ lúc đưa ra địa chỉ của ô nhớ đến lúc đọc được nội dung của ô nhớ đó.
  • Chu kỳ bộ nhớ: Thời gian giữa hai lần liên tiếp thâm nhập bộ nhớ.

Mục đích

Máy vi tính sử dụng RAM để lưu trữ mã chương trình và dữ liệu trong suốt quá trình thực thi. Đặc trưng tiêu biểu của RAM máy tính là có thể truy cập vào những vị trí khác nhau trong bộ nhớ và hoàn tất trong khoảng thời gian tương tự, ngược lại với một số kỹ thuật khác, đòi hỏi phải có một khoảng thời gian trì hoãn nhất định.