Máy tính PC Build Gaming, Đồ Họa CPU Xeon chạy render dựng phim, cày tài khoản